Project info
Category : תל אביב
Tags :
הסתיים
Project detail

החברה פועלת כנציגתה של אוניברסיטת NYU בכל הפעילות
הנדל”נית שלה בנוגע למרכז האקדמי הפועל בישראל.

SHARE:
More detail

NYU

מרכז אקדמי, תל אביב

ליווי והקמת מרכז אקדמי עבור אוניברסיטת ניו יורק (NYU)

יזם

אדריכל

סטטוס

228

החברה פועלת כנציגתה של אוניברסיטת NYU בכל הפעילות
הנדל”נית שלה בנוגע למרכז האקדמי הפועל בישראל.

החברה פועלת כנציגתה של אונ’ NYU בכל הפעילות הנדל”נית שלה בנוגע למרכז האקדמי הפועל בישראל.

 

החברה ניהלה עבור אוניברסיטת ניו-יורק (NYU) את הקמת הבניין האקדמי החדש של השלוחה בת”א.

 

במסגרת עבודתנו, איתרנו לאוניברסיטה נכסים רלוונטים, ניהלנו משאים ומתנים עם כלל הגורמים, ניהלנו את תהליך הוצאת ההיתר וכיום אנו מלווים את הקמת הפרויקט, לרבות תפעול הבניין לאחר סיום הפרויקט.


בחרו את נושא הפנייה

חידוש בניינכםרכישת דירהקשרי לקוחות
באילו שעות נוח לכם שנחזור אליכם?

פרויקטים נוספים

בניית האתר Junami